பொங்கல் என்று 70% திரையரகத்தை வாங்கிய படம்,விசுவாசம் Vs பேட்ட

இப்பொழுது தல அஜித் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் உடன் சுற்றலா சென்று விட்டு ந சென்னைக்கு வந்தார் எந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி இருந்தது. பேட்டையும் விஸ்வாசம் பொங்கல் அன்று வெளியாக இருக்கிறது கூடவே சிம்புவின் வந்த ராஜாவாதான்...