அரசியலை பற்றி விஜய் என்ன சொன்னார் தெரியுமா வெளிவந்த உண்மையான தகவல்

சர்க்கார் படம் அதிகமான எதிர்ப்பை தொடர்ந்து அதிகமான காட்சிகளை நீக்கிவிட்டனர் அதும் மற்றும் இன்றி வரலட்சுமி சர்க்கார் படத்தில் பெயர் கோமணவளி இந்த பெயர் முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களின் பெயராகம் ன்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சர்க்கார் படத்தின்...